Công ty Cổ Phần KIDSTARS

Tầm nhìn

Chiến lược phát triển bền vững, KIDSTARS phấn đấu trở thành công ty số 1 Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm cho sự phát triển giáo dục trẻ em; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trẻ em Việt Nam và nâng tầm vị thế trẻ em Việt Nam trên trường quốc tế.

Sứ mệnh

“Vì một thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện”

Giá trị cốt lõi

Tâm – Tín – Tiến – Kiên

  • Làm việc bằng tâm
  • Uy tín hàng đầu
  • Tiến thẳng phía trước
  • Kiên định mục tiêu