HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TRÊN ONLINE.KIDSTARS.NET

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TRÊN ONLINE.KIDSTARS.NET Để đăng ký các khóa học đã chọn trên hệ thống Online.kidstars.net Với hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. Quý khách vui lòng thực hiện như sau: TÀI KHOẢN CHUYỂN KHOẢN KHÁCH HÀNG CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN CÁ NHÂN NGÂN HÀNG TECHCOMBANK … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TRÊN ONLINE.KIDSTARS.NET