Thẻ: đàn guitar

Dạy đàn guitar cho trẻ tại Hà Nội và những khó khăn của việc tự học đàn

Dạy đàn guitar dành cho những người mới bắt đầu đều cần sự kiên trì. Với chính những người đang muốn [...]

035.246.7373